ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

  • Απομακρυσμένος έλεγχος ποτίσματος μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) ή τηλεφωνικών κλήσεων 
  • Ενημέρωση κατάστασης μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms)
  • Πιεσοστατικος έλεγχος αρδευτικού δικτύου (Προαιρετικά)

 

 

Με το σύστημα μας μέσω GSM MODEM παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη ελέγχου και ενημέρωσης της κατάστασης του αρδευτικού του δικτύου. Με γραπτά μηνύματα (sms) ή με τηλεφωνικές κλήσεις ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση του δικτύου του αλλά και να το ενεργοποιήσει ή να το απενεργοποιήσει όπως επιπρόσθετα μπορεί να προγραμματίσει την έναρξη και τη λήξη του ποτίσματος. Επίσης το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τον χρήστη με γραπτά μηνύματα (sms) ή με τηλεφωνικές κλήσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος καθώς με επιπρόσθετο εξοπλισμό (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) μπορεί ενημερώσει αυτόματα και για τυχόν αλλαγή  στην κατάσταση της πίεσης του δικτύου.